Domů / Obchodní podmínky
Ověřeno zákazníky

 

Odběr novinek

Obchodní podmínky

I.     Úvodní ustanovení

II.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

III.   Dodací podmínky a platební podmínky

IV.   Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

V.    Práva a povinnosti z vadného plnění

VI.   Ochrana osobních údajů kupujícícho

VII.  Závěrená ustanovení

 

 

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případe technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obchod.sanicare.cz (dále také "e-shop"). Obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

I. Úvodní ustanovení

Kontaktní údaje:

E-shop:  www.obchod.sanicare.cz

Prodávající:

obchodní korporace HARTMANN – RICO a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 44947429
zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 644

Telefon: 724 671 108

E-mail:  sanicare.praha@hartmann.info

 

 1. Společnost HARTMANN – RICO a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 44947429, zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 644 (dále jen "prodávající") vydává v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky"). Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny a internetové adrese www.obchod.sanicare.cz.
 2. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu dostupného na adrese www.obchod.sanicare.cz  a  jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím je pro účely této smlouvy fyzická nebo právnická osoba, která si prostřednictvím e-shopu objedná a zaplatí zboží.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na uvedené webové stránce a kupující, pokud chce učinit objednávku, musí s nimi vyslovit souhlas. Předmětem těchto obchodních podmínek je bližší specifikace podmínek prodeje zboží prostřednictví e-shopu.
 4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí také příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními o kupní smlouvě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  
 5. Právní vztahy prodávajícího se spotřebiteli se dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a v některých případech Krajská hygienická stanice (www.khsbrno.cz).
 6. Kupující je obvykle spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.

a) Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

b) Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti).

c) Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420 – 422 občanského zákoníku. Každá první objednávka podnikatele musí obsahovat DIČ, nebo potvrzení, že podnikatel není plátcem DPH, bankovní spojení, adresu, jakož i výpis z obchodního rejstříku a oprávnění k obchodní činnosti (např. živnostenský list).

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Informace o zboží uvedené v e-shopu nejsou závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají pouze ilustrativní charakter. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Informace o cenách zboží jsou závazné. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě případných nákladů na doručení zboží nebo případných nákladů za platbu za zboží. Ceny za tyto položky jsou uvedeny v e-shopu. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 4. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, který kupující prodávajícímu uvedl v objednávce. Potvrzení obsahu kupní smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Potvrzení nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. 
 5. Informace uvedené v internetovém obchodě prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 6. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu s kupujícími uzavřít. 
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 8. Uživatelský účet kupujícího.  Na základě registrace kupujícího provedené prostřednictvím e-shopu kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávky zboží v e-shopu. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět všechny údaje správně, úplně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné, úplné a pravdivé. V případě porušení této povinnosti kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě.
 9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za škodu tímto porušením vzniklou.
 10.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Dodací podmínky a platební podmínky

 1. Způsob dodání zboží určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi osobním odběrem v kamenné provozovně prodávajícího nebo zasláním zboží poštou na dobírku. V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího, je vzhledem k charakteru zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na původním způsobu dodání, nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tímto způsobem dodání vzniklou. Navíc kupující přebírá všechna rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
 2. Zboží dodá prodávající na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR dle požadovaného způsobu přepravy. Pokud bude hodnota objednaného zboží nižší než 2.000 Kč, budou účtovány náklady na dodání dle zvoleného způsobu dodání uvedené v internetovém obchodu prodávajícího. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Prodávající dodá zboží kompletní a v co nejkratší možné době, maximálně do …. pracovních dnů. Zboží na skladě je odesíláno zpravidla do pátého pracovního dne, ostatní zboží zpravidla do deseti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 4. Doprava zboží je realizována prostřednictvím České pošty s.p. nebo PPL, dle volby kupujícího při zadávání objednávky. Zboží je dopraveno přímo na adresu, kterou kupující uvede v objednávce. Pokud kupující na dané adrese není zastižen, bude zásilka se zbožím uložena v souladu s aktuálními podmínkami zvoleného dopravce.
 5. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavek na speciální balení.
 6. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a případné vady včetně poškození obratem u prodávajícího reklamoval.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení kupní ceny.
 8. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, je prodávající oprávněn poté, co kupujícího e-mailem nebo telefonicky upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží prodat jinému kupujícímu.
 9. Pokud kupující zvolil osobní vyzvednutí a nedojde v předem určené době k převzetí zboží kupujícím na některém z míst určených pro osobní vyzvednutí, je prodávající oprávněn zboží uskladnit po dobu dalších 7 dnů, a v případě nepřevzetí zboží kupujícím v této dodatečné lhůtě se smlouva od počátku ruší.
 10.  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

 1. Platební podmínky
 2. Kupní cena zboží je splatná proti jeho převzetí. V případě zaslání zboží dle volby kupujícího zaplatí kupující také náklady na doručení zboží stejným způsobem, jako cenu zboží, a to ve výši stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.
 3. Zboží je hrazeno v hotovosti při převzetí dobírky (dobírka je zpoplatněna, pokud je toto zpoplatnění uvedeno v internetovém obchodě prodávajícího). U osobního odběru v provozovně prodávajícího lze zaplatit kupní cenu hotově, platební kartou anebo flexipassy.
 4.  Při druhém a dalších prodejích zboží kupujícím – podnikatelům může být úhrada řešena po předchozí dohodě převodem peněz na účet prodávajícího, a to na základě vystavené faktury a v ní uvedeného data splatnosti. Daňový doklad je přiložen k zásilce. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Jakékoliv započtení vůči takto vystaveným fakturám není přípustné.
 5.  Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. V případě volby dobírky bude daňový doklad zaslán spolu se zbožím.

 

IV. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:

a) objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,

b) výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,

c) nepředvídané události (vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),

d) insolvence nebo špatná platební morálka kupujícího,

e) kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.

 1. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.
 2. Kupující – spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední dílčí dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Písemné odstoupení od smlouvy zasílá kupující na adresu prodávajícího uvedenou výše. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 3.  Vzor formuláře pro odstoupení kupujícího od smlouvy je dostupný zde
 4. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.
 5. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, nikoliv však dříve, než od kupujícího obdrží vrácené zboží. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupující nahradit nejlevnější z nich. Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. 
 6. Kupující je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození. Náklady související s vrácením zboží nese kupující. 
 7. Je-li vrácení zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku kupní ceny zboží. V případě, že kupující vyjme zboží nebo jeho část z uzavřeného obalu, čímž naruší jeho sterilitu, není možné od smlouvy odstoupit z hygienických důvodů v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku.
 8. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 9. Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 
 10. Je-li kupujícímu poskytnut ke zboží, jež je předmětem odstoupení od smlouvy, dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit spolu se zbožím.
 11. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.  

 

V. Práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.  
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  
 4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. 
 5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.    
 6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.    
 7. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.  
 8. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): 
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; 
 • bezplatné odstranění vady opravou;  
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. 
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 
 4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 
 5. U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku. 
 6. Vyřízení reklamace:
 7. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.    
 8. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  
 9. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
 10. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí by být čisté a kompletní.    
 11. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  
 12. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. 
 13. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  
 14. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. 
 15. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 
 16. Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.
 17. Ustanovení uvedená shora v čl. V. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

VI. Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajících, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 4. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, popřípadě písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu určitou pět let.  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující má právo: 
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení v případě, pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem a současně také může žádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil  takto vzniklý stav.
  2. požádat prodávajícího o ukončení zasílání obchodních sdělení i zpracování osobních údajů, a to tak, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady
 8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím i případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.  nebo na adrese:

Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: coi.cz
Web: adr.coi.cz

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 2. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  
 3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.  
 4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 5. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. 
 6. Smlouva vzniklá prostřednictvím e-shopu a dle těchto obchodních podmínek mezi prodávajícím a kupujícím.
 7. Změny těchto obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny. 
 8. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 12.6.2017 a ruší předchozí obchodní podmínky.

 

 

 

 

© Používáme oXyShop
© Lekis pro Windows od společnosti Lekis s.r.o.